Kalender

Här visas en sammanställning av SMASKs medlemsbalkestrars Google-kalendrar. Detta är i syfte att underlätta planering mellan medlemmarna, till exempel när andra balkestrar planerar evenemang, så att inte evenemang planeras samtidigt, utan alla medlemmar har möjlighet att delta i varandras evenemang.