Medlemsorkestrar

Blåslaget

Kårsdraget

Mercblecket

Osquar Mutter

Promenadorquestern

SMusK


Risk-SMASK

Kontakt


Användning av cookies

S T O C K H O L M S
U
S
I
C
E S
R A
A K A D E M I K E R S
N A
D R
E B
E
T
A
N
D
K Å R O R K E S T R A R

Teknik: David Krantz

Grafik: Johan Asplund

SMASK är givetvis en förkortning för Stockholms musicerande akademikers samarbetande kårorkestrar. Med andra ord är SMASK ett samarbetsorgan för Stockholms studentorkestrar inklusive baletter. Kontakta SMASK om du vill spela i en studentorkester eller om du vill att vi ska spela för dig!

Alla orkestrar som består av studenter är inte studentorkestrar och alla studentorkestrar består inte enbart av studenter. Föreningarna är inte enbart orkestrar - de inkluderar naturligtvis också baletterna.

Ordet "studentorkester" definieras i Nationalencyklopedin som orkestrar bestående av aktiva och före detta studentmusiker som framför blåsmusik i en studentikos anda:

... med en repertoar bestående av humoristiska arrangemang av välkända musikstycken, framförda med otyglad spelglädje. Karakteristiska är de färggranna, medaljbehängda uniformerna och den väldrillade baletten.

Medlemmarna
SMASKs medlemmar är:
  • Blåslaget och Dragplåstret från Karolinska Institutet.
  • Kårsdraget och baletten Kårsetten från Stockholms Universitet.
  • Mercblecket och Efterfrågekurvorna från Handelshögskolan.
  • Osquar Mutter och baletten OMelletten från KTHs maskinsektion.
  • Promenadorquestern och Paletten från KTH.
  • Skalärmusiken och Skaletten från KTH.

Verksamhet
SMASK bildades under 1960-talet för att Stockholms studentorkesterföreningar skulle kunna hävda sig bättre mot Karnevalsledningen. Samarbetet vidgades snart, man gav bland annat ut gemensamma grammofonskivor. Senare var Smask med och bildade riksorganisationen riks-Smask.
     Nuförtiden består den huvudsakliga verksamheten av att man anordnar gemensamma arrangemang som QORK, Sommarorkestern och studentmusikens dag.

Stadgar
Här finns stadgarna till beskådan.