Om Smask

SMASK är givetvis en förkortning för Stockholms Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar och -Baletter. Med andra ord är SMASK ett samarbetsorgan för Stockholms studentorkestrar och baletter. Kontakta SMASK om du vill spela eller dansa i en studentbalkester eller om du vill att vi ska spela för dig!

Alla orkestrar som består av studenter är inte studentorkestrar och alla studentorkestrar består inte enbart av studenter. Föreningarna är inte enbart orkestrar - de inkluderar naturligtvis också baletterna. Ordet "studentorkester" definieras i Nationalencyklopedin som orkestrar bestående av aktiva och före detta studentmusiker som framför blåsmusik i en studentikos anda:

" ... med en repertoar bestående av humoristiska arrangemang av välkända musikstycken, framförda med otyglad spelglädje. Karakteristiska är de färggranna, medaljbehängda uniformerna och den väldrillade baletten."

SMASK bildades under 1960-talet för att Stockholmsstudentorkesterföreningar skulle kunna hävda sig bättre mot Karnevalsledningen. Samarbetet vidgades snart, man gav bland annat ut gemensamma grammofonskivor. Senare var SMASK med och bildade riksorganisationsn riks-SMASK.

Nuförtiden består den huvudsakliga verksamheten av att anordna gemensamma arrangemang som QORK och Sommarbalkestern.

QORK

QORK är en av årets många höjdpunkter. Enligt smaskipedia beskrivs den enligt följande:

"QORK står för Qul Och Roligt på Kåren (och ingenting annat) och inträffar tidigt på våren varje år. QORK är en fest som anordnas av SMASK där Stockholms studentorkestrar, och ibland gäster utifrån, först spelar för varandra och sedan festar tillsammans."

Sommarbalkestern

Sommarbalkestern är en sammanslagning av alla de orkester- och balettmedlemmar som inte kan hålla sig från dans och musik under sommarens långa heta månader. Den anordnas av SMASK varje år mellan juni och augusti.

Styrelsen

Styrelsen väljs på årligt mandat och är enfaldigt ansvarig för att hålla balkesterskutan flytande tills avlösning sker. År 2019-2020 består styrelsen av följande ambivalenta medlemmar:

Kalle-Mari

Ordförande

Ara

PQ

Päron

Blåslaget

Bambi

Kårsdraget